Careers

Foreman

Job Description

 - ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล

 - อัตราที่รับ : 4 อัตรา

 - รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

 - ประเภทงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

 - สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

 - เงินเดือน (บาท) : ตามแต่ตกลง

 - ประสบการณ์ : 2 ปี

Qualification

 - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

 - วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล

 - มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป

 - มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้า ,เครื่องกลประกอบอาคารโครงงาน ,อาคารสูง,คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 - สามารถทำงานได้ทั้งไซต์งานกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Responsibility

 - ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลาของโครงการ

 - ช่วยเหลือวิศวกรสนามทำงานให้ทันตามแผนงาน รวมถึงร่วมดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

 - ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงทุกรายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 - ดูแลและตรวจวัดปริมาณงานที่ทำเสร็จแล้วในแต่ละงวดและทำรายงานสรุปส่งวิศวกรสนาม

 - เช็คและตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 - เคลียร์แบบและทำแบบร่างให้พนักงานเขียนแบบ จัดทำแบบ Shop Drawing และเคลียร์แบบหน้างานให้ถูกต้อง

 - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Benefit

- ประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- ค่าทำงานล่วงเวลา/วันหยุด

- เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน

- กรณีออกหน่วยงาน บริษัทฯจะจัดหาที่พัก/รถยนต์ให้ร่วมกัน/ โทรศัพท์

- เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส)

- เสื้อฟอร์ม อื่นๆ


Request